เครื่องลม compressor PDSF530S มือสอง

 

เครื่องลม compressor Airman 

status : มือสอง
Model : PDSF530S
Serial : 80-4B10061
Year : 2001
Hour : 8954

 

 

Visitors: 13,056